TÜRKİYE CANIM FEDA

sitene ekle


 
 

   
  ツ SZONLİNE ツ ,⎷⎛⎝⎝⏠⏝⏠⎠⎷⎛⎝
  ÜnLüLeRiN AşKa DaiR SzLeRi
 

 

Ünlülerin aşka dair sözleri...

Aristo: 
"Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur" 

 


Augustinus: 
"Sevgi ruhun güzelli
ğidir." 

 


Franz Xaver Von Baader: 
"Özgürlük a
şk değildir, yalnız aşkın kapısıdır." 

 


François Bacon: 
"Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca a
şka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz" 

 


Bailey: 
"A
şk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır" 

 


Balzac: 
"A
şk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar" 

 


Basta: 
"Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever" 

 Jeremy Bentham: 
"A
şk hazzı, dostlukla duyu hazlarından yoğrulmuştur" 

 


Bulor: 
"A
şk cennetin dilinden bize kalan tek andır" 

 


Antoine Bret: 
"A
şkın ilk soluğu mantığın son soluğudur" 

 


Jacob Boehme: 
"
İstek, hareket/genişleme, yön veren tezlere bilgelik eklendiğinde aşk olur" 

 


La Cordaire: 
"A
şk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur" 

 


Dante: 
"Geni
ş varlık denizinin her yanında geniş bir aşk akışı vardır. Fiziksel devinim, bitkisel yaşam, zihinsel yaşam... hep evrensel aşkın derece derece yükselen aşamalarını oluşturur. Aşağı derecelerinde yanılmayan aşk, akılla aydınlandığı zaman iyilik ve kötülüğe eğilim kazanır. Aşk kusursuz olmayan iyiliklerin üzerinde de vardır. Hatta irade, hile ve şiddet kullanmak yoluyla bir başkasının kötülüğüne çalışş olsa bile yine aşka uyar. Kötülükler aşktan uzaklaşma oranında bir takım derecelere sahiptir ve kötülük aşka yaklaşmak için sarf ettiği üç oranında erdeme yaklaşş olur... Cehennem bile adalet kadar aşkın eseridir." 

 Eugene Delacroix: 
"A
şkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden başka bir dil ister" 

 


Descartes: 
"Bir
şey kendimiz için iyi, yani uygun gibi sunulmuşsa ona karşı aşk duyarız." 

 


Duclos: 
"A
şk bıkılmayandır. Her şeyden bıkılabilir ama aşktan ... hayır" 

 


Epiktet: 
"Hareket etmenin nedeni 'istek' ve 'sevmektir', bu ise dü
şünmektir. Aş
tutkudur.
İyi ya da kötünün ne olduğunu fark edemeyen insan nasıl sevebilir" 

 


Epikür: 
"Bilge olan evlenmez. Evlense bile a
şkın vehimlerine kapılmaz... Bir uygarlığın yetkinliği ve insanlığı ancak kardeşlik ve sevgiyle olasıdır." 

 


Douglas Ferrola: 
"A
şk kızamığa benzer, insan ne kadar geç yakalanırsa o kadar ağır geçer" 

 


Faulkner: 
"A
şkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa belki de başka yerde 
ya
şayamayacaktı." 

 Fenelon: 
"Sevmeden ya
şamak yaşamak değildir. Az sevmek ise sürüklenmektir." 

 


Feuerbach: 
"Varlık sezginin, duyunun ve a
şkın bir sırrıdır. Bu kişi, bu şey yani bireysel, yalnız duyumda, yalnız aşkta, mutlak bir değere sahiptir. Sonlu ve sonsuz orada bulunur. Aşkın sonsuz derinliği ve aşkın gerçeği, bununla yalnız bununla kaimdir" "... En derin ve en yüce gerçekler duyumlarda saklıdır. Böylece genel olarak başımız dışında bulunan bir nesne varoluşun gerçek ve ontolojik belgesi aşktır, varoluşun aşktan ve duyumdan başka belgesi yoktur." 

 


Costance Foster: 
"Sevgi bizi zamanın yıkımından koruyan yıkılmaz bir kaledir" 

 


François M. C. Fourier: 
1) Geçici ya da keyif verici a
şklar ki, bu oyuncular, kahpeler, arsızlık aşkları gibi şekillere ayrılır. 
2) Az çok bir süresi fakat kısır a
şklar ki, bunlar gözde aşklardır. 
3) Yalnız bir çocuk do
ğurtan geçici aşklar ki, bunlar dölleyen aşklardır. 
4) Karılar ve kocalar a
şkıdır ki, bu iki tarafın isteği ile yıllarca sürer ve bir çok çocuk doğurturur. Fakat bunlar birbirleriyle yaşayıp yaşamamakta serbesttir." 

"Her erkek bütün kadınlara ve bir kadın bütün erkeklere sahiptir." 

 


Freud: 
"Ya
şam belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanmanın da temeli aşktır"

 

 

Geraldy: 
"Erke
ğin yaradılışında sevmek yoktu. Ona aşkı öğreten kadındır" 

 


Geothe: 
"Sevilenin kusurlarını ho
ş görmeyen sevmiyor demektir" 

 


Efes'li Heraklitos: 
"Duyu organları akılsız ruhlara hizmet ettikleri zaman kötü tanıklardır. E
şek samanı altına tercih eder; köpek tanımadıklarına havlar. Domuz için çamur saf sudan daha değerlidir. Deniz suyu ister temiz ister kirli olsun, balıklar için kurtarıcı insanlar için uğursuzdur." 

 


Victor Hugo: 
"A
şk bir deniz, kadın onun kıyısıdır." 

 


Paul Henri D. Holbach: 
"
İnsanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendileri için arkasından koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa, doğruluk, iyilik ve barış sevgisini benimsemeleri öğretilmelidir" 

 


Holty: 
"A
şk kulübeyi altından bir saraya benzetir." 

 


Albert Hubbart: 
"A
şk yaşamdır deriz, ancak umutsuz inançsız aşk ölümden beterdir." 

 


Konfüçyus: 
"Dinsel erdem, insanlı
ğı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak uzamalıdır" 

 


François La Rocheffoucauld: 
"Tüm duygularımız ve tutkularımız rastlantı ve çıkarın eseridir ve bizim erdem, a
şk, karşılık beklemezlik dediğimiz şeyler de hoşgörülerden başka bir şey değildir. Adalet aşkı nedir? Adaletsizlik ıstırabından korkmaktır. Aşk sahip olduklarımızın bizden alınması korkusudur. Aşk duyuların bir hummasıdır." 

 


Mevlana: 
"Bir a
şkı başka aşk söndürebilir. Aşkta ne yükseklik, ne alçaklık, ne de akıllılık ve akılsızlık vardır. Hafızlık, şeyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik, aşağılık ve rintlik vardır. İnsanın toprağını aşk şebnemi ile yoğurdukları için alemde yüzlerce fitne ve kargaşalık peyda olur. Aşkın yüzlerce neşteri, ruhun damarlarına sokuldu ve oradan gönül adı verilen bir damla aldı... Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır, ne de ucu bucağı." 

 


Moliere: 
"Kadınların büyük tutkusu a
şkı ilham etmektir. İnsanı aşkın güzellikleri 
ya
şatır." 

 


Montaigne: 
"A
şk utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır." 

 Mu-Ti: 
"Kim ba
şkasını severse kendisi de sevilecektir. Başkalarını kazandırmış olan kendisi de kazanmış olacaktır. Tüm insanlar kendileri arasında karşılıklı bir sevgi hissederlerse, güçlüler zayıfları avlayamazlar, sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri, baskıları altına alamazlar. Zenginler yoksulları asla baskıları altına alamazlar, usta olanlar da beceriksizlerle alay edemezler. Sevgide tarafsızlık, kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel sevginin de güvencesidir." 

 


Newton: 
"A
şk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yanlız kalırlar." 

 


Robert Owen: 
"
İnsana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için dinsel inançlardan kurtulmak gerekir." 

 


Pascal: 
"A
şk iradenin ereğidir. Her çeşit dışsal emir ve baskılardan çok usa uymak gerekir. İradenin ereği olan bu aşktan başlayıp tutkuda sona eren bir yaşam mutludur. Bunlardan birini seçmem gerekse 'aşk'ı yeğ tutarım. Biz aşk karakteri ile doğarız. Aşk ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi güzel görünen şeye sürükler. Bundan sonra artık bizim bu alemde sevmekten başka bir şey için var olduğumuzdan kim kuşkulanır? ... Aşkın konusu güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi olduğu için dışarıda aradığı bu güzelliğin örneğini kendi içinde bulması gerekir. Bu itibarla insan ancak kendisine benzeyeni ve olabildiği kadar kendisine yaklaşanı sever. Sevmeye başlayınca eskisinden bambaşka bir insan 
oldu
ğumuzu anlarız. Aşktan söz ede ede insan aşık olur." 

 


J. J. Rousseau: 
"A
şk mutluluğunu evlendirdikten sonra da sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu. Duygulu gönüller sevginin her türlüsü için duygulu değil mi?" 

 


Shakespeare: 
"De
ğişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir... Aşk gözle değil ruhla görülür." 

 


Madame De Scudery: 
"
İnsan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar." 

 


Schiller: 
"Ey a
şk, güzel ve kısasın... Aşk insanı birliğe, bencillik yalnızlığa götürür." 

 


Seneca: 
"Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir. Sevip de yitirmek, sevmemi
ş olmaktan daha iyidir." 

 


Stendal: 
"A
şk, coşku ve tutku olduktan sonra insan hiç sarsılmaz, bunlar olmayınca yaşam neye yarar" 

 


Cenap
Şehabettin: 
"Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır." 

 


Mark Twain: 
"Hiç kimse uzun süre evli kalmadıkça gerçek a
şkın ne olduğunu anlayamaz." 

 


Voltaire: 
"A
şk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir. Tanrı kadınları 
erkekleri evcille
ştirmek için yarattı." 


Oscar Wilde: 
"Erkekler kadınların ilk a
şkı, kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak ister."

 

 

rÇin Atasözü
Kopan bir ipe sımsıkı bir dü
ğüm atarsanız, ipin en sağlam yeri artık bu düğümdür. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan tek nokta yine o düğümdür... 

 


Ki
şi Bilinmiyor
Mutlu olmayı yarına bırakmak, kar
şıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer... Nehir asla durmaz... 

 


Edward de Bono 
Yarının bugünden daha iyi olaca
ğı ümidiyle yetinmek yerine, hemen bugün yarın uyandığımızda kendimizi önceki günden biraz daha iyi hissetmemizi sağlayacak bir şeyler yapabiliriz. 

 


Voltaire 
Uzun bir tartı
şma her iki tarafında haksız olduğunun delilidir. 

 


Epictetus
Yarın bamba
şka bir insan olacağım diyorsun. Niye bu günden başlamıyorsun? 

 


Miguel de Cervantes 
Kalem aklın dilidir. 

 


Jean Paul Sartre 
İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. 

 


Jean Baptiste Racine
Ba
şa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar. 

 


Goethe 
Çiçe
ğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim. 

 Napoleon Bonaparte
Ayrılık, küçük ihtirasları unutturur, büyükleri kuvvetlendirir. 

 


Don Herold 
Hiçbir zaman çıktı
ğın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. 

 


Friedrich von Schiller 
Sevgi birli
ğe, bencillik yalnızlığa götürür. 

 


Daniel Defoe 
İnsanlar hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar. 

 


Oscar Wilde 
Nankör insan, her
şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. 

 


Goethe 
A
şk, imkansız birçok şeyi mümkün kılar. 

 


Tolstoy 
Güzel olan sevgili de
ğildir, sevgili olan güzeldir. 

 Honore de Balzac 
Güzellik, ço
ğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. 

 


George Jean Nuthar 
Hiç kimse yumrukları sıkılıyken net dü
şünemez. 

 


Aristoteles 
Sözün en güzeli, söyleyenin do
ğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. 

 


Leonardo da Vinci 
Insan ne kadar büyük ruhlu olursa, a
şkı o kadar derin bir şekilde duyar. 

 


Moliere 
En çok ho
şumuza giden insan kendimize benzettiğimiz insandır. 

 


Ö M A 
Hayatta en anlamlı kelime "B
İZ", en anlamsız kelime ise "BEN" dir... 

 Emile Chartien 
Hiçbir
şey bir fikirden daha tehlikeli değildir. Eğer o fikir sahip olduğunuz tek fikirse. 

 


Moliere 
Yalnız yaptıklarımızdan de
ğil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. 

 


Anonim 
Size ne yapaca
ğınızı söyleyebilirler ama ne düşüneceğinizi asla. 

Denis Diderot 
Azla mutluluk çokla didi
şmekten iyidir. 

 


J.J. Ronsein 
İnsan düşünmek, inanmak daha da önemlisi sevmek için dünyaya gelmiştir. 

 


Eskhylos 
İyi yaşamak değil, yaşamayı iyi bitirmek. İşte gerçek mutluluk budur. 

 


Montaigne 
Elin yaptı
ğı herhangi bir şeyi bir başka el yıkabilir. 

 Charles Buxton 
Çok kere en kuvvetli tenkit ses çıkartmamaktır. 

 


William Shakespeare 
Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler. Cesurlar ölümü bir kere tadarlar. 

 


La Fontaine 
Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. 

 


Aristophanes 
Ne yaparsan yap. Yengeç yengeçtir. Do
ğru yürümez... 

 


Marcus Porcius Cato 
Aptallar akıllılardan pek az
şey öğrenirler. Ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. 

 


Campbell 
Alı
şkanlıklar bırakılmazsa zamanla ihtiyaç halini alırlar. 

 


Benjamin Franklin 
Bir bugün iki yarına bedeldir... 

 


La Fontaine 
Ölü bir imparator olmaktansa ya
şayan bir dilenci olmak daha iyidir. 

 


Mary Shelley 
Acaip
şeyler, acaip düşüncelerden doğar... 

 


Eflatun Plato 
Konu
şma insanın aklını kullanma sanatıdır. 

 


Moliere 
İnsan, güldüğü kadar insandır... 

 


Konfüçyüs 
Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güne
şte bile leke var. 

 


Fatih Sultan Mehmet 
Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz. 

 Moliere 
Beni isterseniz dövün, ama bırakın istedi
ğim kadar güleyim. 

 


Victor Hugo 
Gecenin en karanlık anı
şafak sökmeden az öncedir. 

 


Bechstein 
Dostu olmayan insan en yoksul insandır. 

 


Andre Gide 
Anı yazmak, ölümün elinden bir
şey kurtarmaktır. 

 


Epictetus 
Sahip olmadı
ğı şeylere üzülmeyen, sahip olduklarına sevinen insan, akıllı bir insandır. 

 


Albert Einstein 
şlemek bilmekten daha önemlidir. 

 


William Shakespeare 
İyi yada kötü bir şey yoktur. Biz düşüncemiz ile iyi ve kötüyü yaratırız. 

 


Abraham Harold Maslow 
Elinde çekiç olan ki
şi herşeyi çivi olarak görür. 

 


James B. Conont 
Kaplumba
ğaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor. 

 


Anatole France 
İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur. 

 


Ö M A 
Ona sevdi
ğinizi söylemek ya da hissettirmek için yarını beklemeyin. Yarın olduğunda o ya da siz artık olmayabilirsiniz... 

 


Afrika Atasözü 
Gözlerin rengi, biçimi ne kadar farklı olursa olsun gözya
şlarının rengi aynıdır. 

 


Oscar Wilde 
Ne kadar çok ki
şi benimle ayni fikirdeyse, o kadar çok yanıldığımı düşünürüm. 

 Albert Camus 
Kendine bir anlam arayan tek varlık insandır. 

 


Andre Tardieu 
Herkes dünyanın düzene girmesini ister. Fakat çabayı kom
şusundan bekler. 

 


Jean Jacques Rousseau 
Zor i
ş, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle meydana gelir.

 

 

Benjamin Franklin 
şmanlarınızı sevin çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyleyebilir. 

 


Bertrand Russell 
Ki
şinin duyguları bildikleriyle ters orantılıdır. Ne kadar az bilirsen, o kadar çok kızarsın. 

 


Cucong 
Büyük adamların hataları güne
ş tutulmasına benzer, onları herkes görür. 

 


Demosthenes 
En kolay
şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle istediği şeyin gerçek olduğuna inanır. 

 


Erich Fromm 
şünmek günah işlemeye benzer, insan onun zevkini bir kez tattı mı artık ondan bir daha vazgeçemez. 

 


Etienne Gilson 
Çocu
ğuna küçük şeylerden zevk almasını öğreten ona büyük bir servet bırakmış olur. 

 


Guy Hunter 
Önemli olan, söylenenin ne oldu
ğu ya da nasıl söylendiği değil, nasıl anlaşıldığıdır. 

 


Benjamin Franklin 
Küçük harcamaları gözden kaçırmayın. Bazen küçük bir delik koca bir gemiyi batırır. 

 


Honore de Balzac 
İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç bahsetmeyin. 

 Descartes 
Rastgele bir do
ğruya ulaşmaktansa, yöntemli bir çabayla yanlışa ulaşmayı yeğlerim. 

 


Frost 
Ormanda iki ayrı patika vardı ve ben en az ayak izi olanını seçtim.
İşte farklılık budur. 

 


Publis Syrevs 
Herkes ba
şka birinin beceremediği bir konuda ustadır. 

 


Voltaire 
Çalı
şmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar, Yoksulluk. 

 


E. Raux 
Eri
şmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar. 

 


Montesquieu 
Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlasını ifade eder. 

 


Honore de Balzac 
Beklemesini bilenin her
şey ayağına gelir. 

 


Axel Munthe 
Ba
şarının dört şartı; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmaktır. 

 


Eflatun Plato 
Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman saygı olmaz. 

 


Cicero 
En haksız barı
şı, en adil savaşa tercih ederim. 

 


Friedrich Holderlin 
Hiçbir
şey insan kadar yükselemez ve onun kadar da alçalamaz. 

 


Dale Carnegie 
Konu
şma, bir bayanın etekliği gibi; ilgiyi sürdürecek kadar kısa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmalıdır. 

 


Eflatun Plato 
Cesaret, tehlike anında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. 

 Albert Einstein 
Fantazi bilgiden daha önemlidir. 

 


İspanyol Atasözü
Yarın hayatının en dolu günüdür. 

 


Ö M A 
Mutluluk ikiz olarak do
ğar. Onu tatmanın tek bir çaresi vardır o da paylaşmak. 

 


Jean Genet 
E
ğer dünya hakkında birazcık birşey anlamak istiyorsak hınçtan ve nefretden arınmamız gerekir. 

 


Necip Fazıl Kısakürek
Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalı
şmak lazım. 

 


Amie Suche 
Yazı yazmayi ö
ğrenmek, herşeyden önce düşünmeyi öğrenmektir. 

 


Phyllis Bottome 
Zorlukları kar
şılamanın iki yolu vardır; ya zorlukları değistirirsiniz ya da zorlukları çözmek için kendinizi. 

 


Doris Lessing 
İsterseniz yanlıs düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düsünün. 

 


Honore de Balzac 
Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçti
ği, küçüklerinde takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir. 

 


Konfüçyüs 
Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın. 

 


Descartes Akıllı olmak da bir
şey degil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. 

 


Oscar Wilde 
Erkekler kadınların ilk a
şkı, kadınlar erkeklerin son aşkı olmak ister. 

 


Napoleon Bonaparte 
İnsanlar rakamlara benzer, durumlarına göre değer kazanırlar. 

 


Samuel Smiles 
Kitaplardan elde edilen tecrübe, ekseriya kıymetli olmakla beraber, sadece bir ö
ğrenmedir; asıl hayattan edinilen tecrübeler ki hikmet mahiyetini taşır. 

 


Sofokles 
Bizi ya
şamın ağır yükünden ve ıstırabından kurtaran tek sözcük sevgidir. 

 


Wolfgang Amadeus Mozart 
Ne üstün zeka, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber, bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi...
İşte bu dehanın ta kendisidir. 

 


Newton 
A
şk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar. 

 


Sokrates 
İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca “ayaklarım var ya” diyebilen insandır. 

 


Goethe 
Mal kaybeden, bir
şey kaybetmistir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden herşeyini kaybetmistir. 


Cenab
Şahabettin 
Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayaca
ğız..

 


Lao-tzu 
Ba
şkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir. 


 


A.France 
Az anlamak, ters anlamaktan iyidir. 


Lichterberg 
Küçük hediyeler dostluk, büyük hediyeler sevgi meydana getirir. 


A.J. Cronin 
Üzülmek, yarının sıkıntısından bir
şey eksiltmez, sadece bugünün gücünü tüketir. 


M.
İkbal 
A
şk kılavuz istemez, tek başına yol alır. 


Allen 
Dünyanın gördü
ğü her büyük başarı, önce bir hayaldi. En büyük çınar bir tohumdu, en büyük kuş bir yumurtada gizliydi. 


Malik bin Dinar 
Allah Teala bir kalbi, kendisinden hayayı gidermekle cezalandırdı
ğı kadar hiçbir şeyle cezalandırmamıştır. 


Andre Gide 
Anı yazmak, ölümün elinden bir
şey kurtarmaktır. Mark Twain 
Her zaman do
ğruyu söyle; ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın. 


Arap Atasözü 
Yi
ğit harpte, dost dertte, olgun adam hiddette belli olur. 


Mark Twain 
Üzüntü kendi kendini giderir, ama mutlulu
ğun tam zevkini çıkarmak için onu paylaşacağınız birinin olması gerekir. 


Atatürk 
Bilgi kuvvettir.


Mevlana 
Gönlü aydın bir ki
şiye kul olmak, padişahların başına tac olmaktan iyidir. 


Aristoteles 
Ruhun güzelli
ği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez. 


Montaigne 
İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, çok parlak ışıkta da. 


Çehov 
Yalan kadar insanı alçaltan bir
şey yoktur. 


Montaigne 
İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. 


Çin Atasözü 
Ba
şkalarını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi başkalarını affet. 


Oscar Wilde 
Bir dostun üzüntüsüne herkes katılır, ba
şarılarına ise ancak yüksek ruhlular sevinir. 


Çin Atasözü 
Dostunun alnındaki sine
ği baltayla kovalama...

 


 
  32476 ziyaretçi (67453 klik) kişi burdaydı! ツ SzOnLiNe ツ EğLeNCeNiN YeNi ADReSi ツ SzOnLiNe ツ EğLeNCeNiN YeNi ADReSi ツ SzOnLiNe ツ EğLeNCeNiN YeNi ADReSi ツ SzOnLiNe ツ EğLeNCeNiN YeNi ADReSi ツ SzOnLiNe ツ EğLeNCeNiN YeNi ADReSi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

..... .....

dakika saniye misafirim oldunuz .....
Html Kodları